Cam Kết Dài Lâu

Giá Trị Chúng Tôi Mang Đến Không Chỉ Là Sức Khỏe, Mà Còn Là Sự Tin Tưởng

                                          Những gói bảo hiểm nổi bật của chúng tôi

                                                                                            Dai-ichi Life cung cấp cho bạn một giải pháp bảo hiểm toàn diện cho các cột mốc quan trọng trong đời


Thanh Toán Linh Hoạt
9 Tháng 12, 2020 Thanh Toán Linh Hoạt

Tùy Vào Điều Kiện Tài Chính Bạn Có Thể Chọn Trả 1 Lần Hoặc Trả Định Kỳ

Xem chi tiết
Mức Phí Phù Hợp
9 Tháng 12, 2020 Mức Phí Phù Hợp

Mức Phí Luôn Cân Đối Phù Hợp Với Điều Kiện Tài Chính Của Mỗi Cá Nhân

Xem chi tiết
Quyền Lợi Tối Ưu
9 Tháng 12, 2020 Quyền Lợi Tối Ưu

Đảm Bảo Quyền Lợi Và Chính Sách Cho Khách Hàng Là Ưu Tiên Hàng Đầu

Xem chi tiết